Dm serie gäddtrolling


11 juni Dm serie 2 trolling Yxningen 
(200:- per båt i Fiske) rampning Yxnerum.

 Tävlingsregler:

Tävlingstid 10.00- 18.00 Startiden står även i Fishy appen

Start. Rampen Yxnerum västra sjön.

Deltagande. Tävlingen sanktioneras genom sportfiskarna

Kod till tävling fås vid anmälan. Mätbräda och referensföremål delas ut vid start

 Max 6 aktiva spön/beten per båt. Spöparavan och djuprigg tillåtet. OBS! ej planerboards. Endast artificiella beten. Betet skall läggas ut. Ej kastas.

Fångade gäddor C&R mäts mot mätbräda och fotograferas med referensföremål. De 5 längsta gäddorna räknas per deltävling. Hela cm, avrundas neråt. Minimimått 60 cm

Bild skickas in via appen FISHY.nu appen för bedömning fortlöpande under hela tävlingstiden. Varje Team för egen journal över längsta gäddor (Backup). Bilderna skall vara tydliga och avläsbara för att godkännas. Varje gädda skall vara lagd på samma sida.

De 3 bästa deltävlingarna av 4 räknas för deltagande i Sm. Lägst summa av platssiffra osv. Vid samma platssiffra räknas längsta gädda. Team måste genomfört 3 tävlingar för plats till SM

3 priser till längsta totallängd vid varje deltävling. All fångad fisk oavsett art skall återutsättas. Samt medaljer till plats 1-3 i det sammanställda slutresultatet.

Tävlingsjury utses innan start. Arrangör samt 2 deltagande Team. Kaptensmöte före start. Alla skall ha flytväst/flytoverall. Ingen alkohol under tävlingen. Inget träningsfiske veckan före tävling.

Max 3 anmälda deltagare i Team/båt.( undantag kan ges vid enskild tävling.) Minst 1 deltagare i anmält Team skall finnas i båten vid deltävling. Medlemskap i sportfiskarna krävs av alla som deltar i tävlingen.

Kaptensmöte kl 09.00 vid parkeringen vid rampen

Frågor? Henry 070-20 11 535, Håkan 070-59 77 810
Uppdaterat 230507

Hej!
Roxentävlingen resultat.
Henry

1477 cmTeam Malexander (Henry Hermansson, Håkan Lindqvist)98989796 och 88
2476 cmBottennappet (Stefan hermansson, Erik Oskarson)1021009789 och 88
3457 cmTeam Foulhook (Gabriel Brandes, Samuel Granberg, Adam Gustavsson)96929190 och 88
4451 cmTeam snekast (Jesper grip, Nicklas Clerbin)101908887 och 85
5450 cmBillow Baits (Christian Sylvan, Kaj Lundén)108968784 och 75
6450 cmTeam Crossed Lines (Adam Karlsson, Karl Lindh, Kim Mellqvist)91919190 och 87
7446 cmTeam Sjömossan (Malin Stödberg, Jonas Hellström, Tim Nordling)108928979 och 78
8444 cmGone fishin (Joacim söderlund, Henrik Tolmark)90908988 och 87
9441 cmTeam Kråget (Patrik Roth, Emil Roth, Alex Stenmark)92919185 och 82
10429 cmTeam Slemtub (Ingemar Johansson, Jan-Åke Karlsson)94928978 och 76Hej Uppdaterat den 2023-04-29.

Hej jag råkade skriva fel tid här under men nu är det rätt. Samma tid som står i appen. Tävlingstid 10.00-18.00


Hej Uppdaterat 230427.

Henry


6 maj Dm serie 1 trolling Roxen 
(90:- per person i Fiske) rampning stångån.

 Tävlingsregler:

Tävlingstid 10.00- 18.00 Startiden står även i Fishy appen

Start. Rampen i stångån. 300 m norr om Upplev. 

Deltagande. Tävlingen sanktioneras genom sportfiskarna

Kod till tävling fås vid anmälan. Mätbräda och referensföremål delas ut vid start

 Max 6 aktiva spön/beten per båt. Spöparavan och djuprigg tillåtet. OBS! ej planerboards. Endast artificiella beten. Betet skall läggas ut. Ej kastas.

Fångade gäddor C&R mäts mot mätbräda och fotograferas med referensföremål. De 5 längsta gäddorna räknas per deltävling. Hela cm, avrundas neråt. Minimimått 60 cm

Bild skickas in via appen FISHY.nu appen för bedömning fortlöpande under hela tävlingstiden. Varje Team för egen journal över längsta gäddor (Backup). Bilderna skall vara tydliga och avläsbara för att godkännas. Varje gädda skall vara lagd på samma sida.

De 3 bästa deltävlingarna av 4 räknas för deltagande i Sm. Lägst summa av platssiffra osv. Vid samma platssiffra räknas längsta gädda. Team måste genomfört 3 tävlingar för plats till SM

3 priser till längsta totallängd vid varje deltävling. All fångad fisk oavsett art skall återutsättas. Samt medaljer till plats 1-3 i det sammanställda slutresultatet.

Tävlingsjury utses innan start. Arrangör samt 2 deltagande Team. Kaptensmöte före start. Alla skall ha flytväst/flytoverall. Ingen alkohol under tävlingen. Inget träningsfiske veckan före tävling.

Max 3 anmälda deltagare i Team/båt.( undantag kan ges vid enskild tävling.) Minst 1 deltagare i anmält Team skall finnas i båten vid deltävling. Medlemskap i sportfiskarna krävs av alla som deltar i tävlingen.

Kaptensmöte kl 09.00 vid parkeringen vid rampen

Frågor? Henry 070-20 11 535, Håkan 070-59 77 810

 Hej!
Uppdaterat 230414

Då frågan om fiskekort i DM serien dykt upp.
Så här ser det ut. Detta blir en extra kostnad

Roxen  tillkommer fiskkort per person 90:-      Betalas via I-Fiske                                                      Såken tillkommer fiskkort 160:- per båt            Betalas via I-Fiske 
Yxningen tillkommer fiskkort 200:- per båt.     Betalas via I-Fiske

Övriga kostnader när det gäller själva fisket som rampavgifter (Yxningen, Åsunden) och fiskekort till Åsunden ingår i startavgiften.

I startavgiften ingår dessutom:
Sanktionering hos sportfiskarna för varje deltävling
App kostnad för hela tävlingserien.
Kostnad för domare till bedömning av fotad fisk under varje deltävling.
Priser vid varje deltävling. Samt priser för slutresultat.

OBS! Tävlingen arrangeras helt ideellt. Alla kostnader som blir lägre än inbetald anmälningsavgift delas ut som extra tävlingspriser

Henry

                                                                                         

                                                                                              
Hej!
Uppdaterat 230330

Henry


DM SERIE

Anmälningsavgift 1400:- per Team/båt görs via Fishy.nu -appen.

Anmälningsavgiften berättigar till deltagande i samtliga 4 deltävlingar

Fullständiga regler samt övrig information finns på Malexander Sfks Blogg under flik Dm serie gäddtrolling.

De 3 bästa deltävlingarna av 4 räknas för deltagande i Sm. Lägst summa av platssiffra osv. Vid samma platssiffra räknas längsta gädda. Team måste genomfört 3 tävlingar för plats till SM.

Priser vid varje deltävling. Samt medaljer till plats 1-3 i det sammanställda slutresultatet

Antal deltagande Team är begränsat till 21.

Anmälan öppnar den 8 april kl 16.00.( Fishy.nu -appen.) När 21 Team har anmält och betalat stängs möjligheten att anmäla sig.

OBS! Tävlingen arrangeras helt ideellt. Alla kostnader som blir lägre än inbetald anmälningsavgift delas ut som extra tävlingspriser. Tex . Behöver ej betala rampavgift, har redan giltigt fiskekort. Sanktionsavgiften är olika beroende på antal Team som kommer till start.

Medlemskap i sportfiskarna krävs av alla som deltar i tävlingen.

Tävlingen sanktioneras hos sportfiskarna

Frågor Henry 070-20 11 535, Håkan 070 59 77 810


Dm gäddtrolling Östergötland
Regler för samtliga 4 deltävlingar
Roxen 6/5, Yxningen 11/6, Såken 16/9 och Åsunden 7/10)

Startplats samt tävlingstid läggs ut senast en vecka före start på Malexander Sfk blogg.

 

Tävlingsregler:

Deltagande i tävlingen sker på egen risk.

Kod till tävling fås vid anmälan. Mätbräda och referensföremål delas ut vid start

 Max 6 aktiva spön/beten per båt. Spöparavan och djuprigg tillåtet. OBS! ej planerboards. Endast artificiella beten. Betet skall läggas ut. Ej kastas.

Fångade gäddor C&R mäts mot mätbräda och fotograferas med referensföremål. De 5 längsta gäddorna räknas per deltävling. Hela cm, avrundas neråt. Minimimått 60 cm. Fisken skall vara lagd på samma sida.

Bild skickas in via appen FISHY.nu appen för bedömning fortlöpande under hela tävlingstiden. Varje Team för egen journal över längsta gäddor (Backup). Bilderna skall vara tydliga och avläsbara för att godkännas. Varje gädda skall vara lagd på samma sida.

De 3 bästa deltävlingarna av 4 räknas för deltagande i Sm. Lägst summa av platssiffra osv. Vid samma platssiffra räknas längsta gädda. Team måste genomfört 3 tävlingar för plats till SM

3 priser till längsta totallängd vid varje deltävling. All fångad fisk oavsett art skall återutsättas. Samt medaljer till plats 1-3 i det sammanställda slutresultatet.

Tävlingsjury utses innan start. Arrangör samt 2 deltagande team. Kaptensmöte före start. Alla skall ha flytväst/flytoverall. Ingen alkohol under tävlingen. Inget träningsfiske veckan före tävling.

Max 3 deltagare i Team/båt. Minst 1 deltagare i anmält Team skall finnas i båten vid deltävling. Medlemskap i sportfiskarna krävs av alla som deltar i tävlingen.

Tävlingen är sanktionerad hos sportfiskarna.

Frågor? Henry 070-20 11 535, Håkan 070-59 77 810

 Hej!

Ny info idag den 28 januari. Roxentävlingen nytt datum. 6 maj
För att ej krocka med Skeppas tävling då många lär åka till Roxen.


Hej ! Ny info i dag 21 januari.
Nytt datum för yxningen som blir söndagen den 11 juni.

Hej!
Senaste info idag 16 januari
I början på mars kommer uppgifter om anmälan och anmälningsavgift. Jag har varit i kontakt med leverantör av app där all formalia kommer att ske. Tävlingarna som ligger här under ser ut att gå i lås.
Henry

Dm serie trolling gädda 2023 östergötland


  6 maj Dm serie 1 trolling Roxen (90:- per person i Fiske) rampning stångån.

11 juni Dm Serie 2 trolling Yxningen (200:- per båt I fiske) rampning västra sjön. Kursgården

16 September Dm serie 3 trolling Såken (160:- per båt I fiske) rampning ej klart

7 oktober Dm serie 4 trolling Åsunden  rampning Hovby


Sportfiskarnas Regler för Trolling efter Gädda. 

Trollingfiske är släpfiske från båt med sportfiskeredskap. Säkerhetsbestämmelser Gällande sjöregler ska alltid följas. Landstigning eller bordning av annan båt under tävling är förbjudet förutom i nödfall. Vid nödfall skall alltid kontakt med tävlingsledningen ske snarast.
 
Planerboards skall vara försedd med flaggor som tydligt markera positionen, spöparavaner får användas utan flaggor men skall hållas under uppsikt och respektera gängse sjöregler. Samtliga tävlande skall oavbrutet bära flytväst, flytjacka eller flytoverall på avsett sätt från det båten lämnar hamn till dess att båten är tillbaka i hamn. 

Generella regler: 
Arrangören/tävlingsledaren har alltid möjlighet att för den aktuella tävlingen justera nedanstående generella tävlingsregler. Arrangören upprättar kaptensmöte före tävlingen där minst en person från varje team måste närvara. Där sker genomgång av dagens tävlingsregler, sjöregler, fredningszoner, förbudszoner och tävlingstid mm. 

Sportfiskarna rekommenderar att alla tävlingar utförs som C&R där alla fångade gäddor omedelbart, efter fångst och dokumentation, återutsätts på ett för fisken skonsamt sätt. Minsta minimimått rekommenderas till 50 cm men arrangören bestämmer det minimått som anses lämpligt för aktuell tävling. 

Resultat baseras på längd i cm och dokumentation sker med fotografering mot mätbräda. Påbörjad centimeter avrundas nedåt. Mätbrädan skall placeras plant och horisontellt och stjärtfenan får inte tryckas ihop, fisken ska placeras varsamt på mätbrädan och man får inte dra i fisken i dess längdriktning. Fisken får hållas fast med en eller om så behövs två händer under det att mätning och dokumentering sker. 

Vid fotografering skall man tydligt se att nosen ligger mot kant och att längden tydligt kan bestämmas. Sportfiskarna rekommenderar, när det gäller SM, DM / kvaltävlingar till SM, att teamet mäter sina fem längsta gäddor / tävling, vilket ger en totallängd. Vid samma totallängd avgör längsta fisk. Antal spön / beten är max 10 st. (kan dock vara färre beroende på gällande fiskeregler på aktuellt tävlingsvatten, samt arrangörens beslut.) 
Fisket får endast bedrivas med artificiella beten = ej död eller levande betesfisk Endast trollingfiske, beten skall läggas ut bakom båten, inte kastas 

Klasser: En Klass. Särskilda regler DM och SM SM och DM-tävlingar får ej genomföras i direkt anslutning till leken och eller i områden som är särskilt känsliga. För deltagande på SM, DM och andra tävlingar som är SM-kvalificerande, krävs individuellt medlemskap hos Sportfiskarna. SM, DM, och andra tävlingar som är SM-kvalificerande, måste sanktioneras. Övriga tävlingar bör sanktioneras. För DM eller SM-tävling krävs att tävlingstiden är minst 4 timmar. 
Kvalificeringar till SM SM-medaljör De tre medaljvinnande teamen från den senaste SM-finalen är direktkvalificerade till SM. Om något av dessa team ej kan deltaga så fyller man inte på med fjärdeplacerade teamet, utan platsen förfaller. 

DM kan arrangeras som en enskilt tävling omfattande en eller två dagars tävling. Alternativt en DM-serie fördelat på t.ex. 3 – 5 deltävlingar. Eller en kombination av DM och DM Serie. Tävlande Team/Lag får ställa upp i DM i det distrikt Teamet/Laget har sin postadress eller tävla för klubben i det distrikt Teamet/Laget har sitt säte. Om DM inte genomförs i de tävlandes distrikt får Teamet/Laget delta på ett annat distrikts DM. Dock gäller att Teamet endast kan kvala från ETT distrikt inom samma kallenderår. Från DM kvalificerar sig 25 % av TEAMEN till kommande års SM.

 Vid 20 startande team, eller mindre, gäller minst fem team, förutsatt att det är minst fem deltagande team i kvaltävlingen. (De här kvalgränserna gäller för kvaltävlingar 2022, till SM 2023, och kan ev. revideras, beroende på utfallet efter 2022.) Om något av dessa team ej kan deltaga i SM, eller redan är kvalificerade genom medaljplacering på föregående SM, så fyller man på med teamet som står på tur, o.s.v. Pike Trolling Cup, som inte är DM Här gäller kval till kommande års SM, enligt gällande avtal. Om någon av de teamen ej kan deltaga i SM så tillfaller platsen inte påföljande team, utan platsen förfaller. Detsamma gäller om teamet kvalificerar sig via kategorierna SM-medaljör eller DM. Annan kvaltävling
 Sportfiskarna har dessutom möjlighet att skriva kontrakt med arrangörer utöver ovanstående och avtala med hur många SM-platser som dessa tävlingar har att tilldela

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar