torsdag 5 juli 2012

Abborretävling från båt


Malexanders Sportfiskeklubb inbjuder till  

ONSDAGEN DEN 18 JULI 2012.
Tävlingstid: 18.00 – 21.00 (Genomgång klockan 17.30 )

Start och mål: Ångbåtsbryggan i Malexander
FÖRUTSÄTTNINGAR: - Samtliga tävlande skall inneha giltigt fiskekort för sjön Sommen.

- Fastställda fiskeregler för Sommen gäller.
- En båt = en tävlande oavsett antal deltagare i båten.
- Max 2 fiskande redskap per båt oavsett antal deltagare i båten.
- Den sammanlagda vikten av fångad abborre från respektive båt vägs in.
- Invägning skall ske före klockan 21.30

STARTAVGIFT: 150:- per båt oavsett antal deltagare i båten
PRISER:

Vid minst 15 startande
1:a pris 600:- + hederspris
2:a pris 400:- + hederspris
3:e pris 250:-

Prisutdelning sker omedelbart efter avslutad invägning vid Ångbåtsbryggan
FRÅGOR? Ring C G Andersson 0142- 301 86

                                             VÄLKOMMEN