FångstredovisningHär under finns två olika modeller för fångstredovisning. Nr 2 är mer utförlig. 

Sommens FVO har som ambition att få en mer fullständig information över fiskets fångster i sjön Sommen. Detta underlag kan sedan användas vid ansökan om pengar till fiskevårdande insatser. Sommen hyser två särskilt värdefulla arter. Röding och öring.         

Malexander Sfk och samtliga klubbar runt sjön har med en överenskommelse med Sommens FVO beslutat att bidra med ett bättre system för fiskets fångster i Sommen. Detta gäller även fiskevattenägarnas fiske (nätfiske).


Vi som klubb har ett ansvar för att sjön förvaltas på ett för framtiden positivt sätt vad avser biologisk mångfald. För sportfisket gäller ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av sjöns fiskeresurs.  Genom att skicka in din fångstatistik bidrar du till detta arbete.

För trollingfiskekortinnehavare som önskar trollingkort i framtiden är detta ett krav som vi som klubb kräver.
Av största vikt är fångst av röding och öring. Nedan finns exempel på registrering. Även övriga arter är av intresse. Fångststatistik för medlemmar i Malexanders sportfiskeklubb under året skickas senast 31 december per post eller en förenklad redovisning per e-post till.Henry Hermansson
Fogdegatan 5
595 51 Mjölby

henry.hermansson@bahnhof.seTack på förhand Malexander Sfk styrelse.

Fångstredovisning 1.

Namn________________________
Klubb________________________

Art          Min.mått     Antal fångade     Totalvikt         Återutsatta

Röding    60 cm        ________           ______          _______
Öring      60 cm        ________           ______          _______

    
Gädda     40 cm       ________           ______           _______
ÅL          60 cm        ________
Gös        40 cm        ________           ______           _______
Sik         40 cm        ________
Abborre                                            ______
Vitfisk                                               ______
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fångstredovisning 2.

Namn_____________________________
Klubb_____________________________

Röding                                        Antal       Totalvikt 
Upptagna över 60 cm                  ___       ___
Återutsatta över 60 cm                ___         ___      
Återutsatta under 60 cm              ___       ___

Öring
Upptagna över 60 cm                  ___       ___
Återutsatta över 60 cm                ___         ___      
Återutsatta under 60 cm              ___       ___
       
Gös
Upptagna över 40 cm                  ___       ___
Återutsatta över 40 cm                ___         ___      
Återutsatta under 40 cm              ___       ___        

Gädda
Upptagna över 40 cm                  ___       ___
Återutsatta över 40 cm                ___         ___      
Återutsatta under 40 cm              ___       ___

Abborre upptagna                                       ____
                                                 
Lake  upptagna                                           ____                   
 
Sik (40 cm)  upptagna                                 ____

Ål (60cm) upptagna                                     ____

Vitfisk upptagna                                          ____ 
 
 
  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
           
 


 


 
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar