torsdag 23 juni 2016

Fiskekort under semestern

Hej!Under semesterperioden löser ni kort genom att ta kontakt med klubbens sekreterare.
Håkans nås på 0142-501 03. 070-597 78 10 eller lindqvist09@spray.se.

Mvh Henry
onsdag 22 juni 2016

Abborretävling

Malexanders Sportfiskeklubb inbjuder till abborretävling från båt

Onsdagen den 13 Juli 2016

 
Tävlingstid: 17.00-21.00 (Genomgång 16.15 )
Start och mål: Ångbåtsbryggan Malexander
 
Förutsättningar:
En båt en tävlande oavsett antal deltagare i båten.
Max 2 fiskande redskap (linor eller beten) på ett fiskekort (en tävlande).
Max fyra fiskande redskap (linor eller beten) vid 2 eller fler fiskekort/tävlande.
Fiskeområde är hela sjön Sommen.
Den sammanlagda vikten av fångad abborre per båt vägs in.
Invägning skall ske före 21.30.
 
Startavgift:  200:- per båt oavsett antal deltagare i båten.
I startavgiften ingår fiskekort för de som ej har.
 
Priser: (vid minst 15 startande båtar)
1.a pris 700:- + hederspris
2.a pris 500:- + hederspris
3.e pris 400
Prisutdelning sker efter avslutad tävling på Ånbåtsbryggan
Frågor ring Jan Karlsson 076-40 10 023 eller Henry Hermansson 070-20 11 535
 
 
Välkommen
Malexanders sportfiskeklubb

Metetävling

för barn och ungdom

Onsdagen den 6 Juli 2016


Tid:   Samling 15.30 (tävlingstid 16.00-18.00)
Plats:    Dammstugugölen (c:a 3km från Malexander vid vägen mot Kisa).
Klasser:   Knattar t.om. det år du fyller 10 år. Junior fr.om.11 år t.om. det år du fyller 15 år.
Startavgift:   20 kr
 
Alla startande får något pris
Du får använda ett toppknutet metspö. Frågor ring Kent Adell 070-83 92 829
 
Välkommen
 
Malexanders sportfiskeklubb

torsdag 16 juni 2016

Kvällsfiske

Hej!
Den senaste tiden har undertecknad fiskat sent på kvällarna. Det har blivit 2 turer till Vättern varav en med Klubbmedlemmen Ingemar Johansson. Fångsten har bestått av 2 rödingar och en lax på 5,3 kilo. plus en tappad lax.
Det riktigt bra fisket som kan inträffa vid solnedgången så här års har uteblivit. Den troliga orsaken är nog det blåsiga vädret och en vattenmassa som varit välblandad. Vid en tur med ostvind var vattnet här på Östgötasidan endast 6,4 grader. Rena vintertemperaturen.

Även Sommens gösar verkar påverkas av vinden. Väldigt stora områden som normalt brukar ge gös har varit helt fisktomma. Vattentemperaturen har med den ihållande ostvinden haft svårt att nå upp till 17 grader. Fläckvis vid frånlandsvind har temperaturen legat på under 15 grader. Gäddorna har gillat läget och 5 till 10 st har det blivit var kväll..
Jag har på sex kvällsturer fått 9 gösar. Samtliga fiskar har tagit i de områden som för kvällen haft högst vattentemperatur.
Att gösen ej riktigt gillat läget har visat sig genom att aktivitetsperioderna varit korta. Vid mer gynnsamt väderläge brukar det gå att får gös under ett längre tidsspann på kvällen.

Sommens gösar är extremt välmatade och trolig orsak är den stora mängd nors som finns.
Vikt längd relationen är samma som för Åsundens gösar.

Här under kommer några bilder från de senaste turerna på Sommen.

Henry


Tillfälligt blank sjö med spöparavaner i ytan


Gösdubbel


Tre gösar tagna på 30 min