Medlemsskap 2019


MEDLEMSAVGIFT FÖR 2019Medlemsskap


800:- vilket inkluderar årskort på hela sjön Sommen.
Tillåtna fiskesätt i Sommen är spinn, mete, pimpel och släpfiske efter båt..
Enligt överenskommelse med Sommens FVO gäller
 vid släpfiske efter båt för klubbmedlemmar följande. Vid 1 klubbmedlemskap/kort två spön. Två eller fler klubbmedlemmar med var sitt klubbmedlemskap/kort max 4 spön. Spöparavan tillåtet. Vertikalfiske endast tillåtet i Västra Sommen (Torpasjön, Tranåssjön, Sommenfjärden, Boxholmsfjärden ) Max 1 öring eller röding per kort och dygn.
Gratis fiske i klubbens vatten( se flik klubbvatten) samt lägre kortavgift vid fiske i Dammstugugölen. Du har även rätt att köpa årskort till Dammstugugölen.
Avgiften inkluderar även maka/make/sambo samt ungdom upp till 20 år som har samma postadress som betalande medlem.

 

Medlemskap inklusive trolling


1.500:- vilket utöver ovan nämnda även ger rätt till trollingfiske på hela sjön Sommen med max 6 beten.
Djuprigg tillåten.
OBS! Läs Sommens FVO.s fiskeregler:
 Obs! ny regel för 2018. Vid fiske från båt som bedriver trollingfiske skall alla inneha giltigt fiskekort varvid minst 1 inneha giltigt trollingkort
Klubben har tilldelats 14 trollingkort av Sommens FVO och detta räcker ej till alla som önskar trollingkort. Detta innebär att det finns en reservlista på trollingkort.
För att få stå på reservlistan krävs medlemskap i klubben.
Är du intresserad av ett eventuellt trollingkort kontakta ordförande Henry Hermansson på tel. 070-20 11 535 eller e-post henry.hermansson@bahnhof.se

Medlemskap junior


Upp t.o.m 15 år
0:- För ungdomar upp t.o.m 15 års ålder som ej har förälder som är medlem. Samma regelverk gäller som för medlemskap (Obs ej trolling).
Vid önskemål om medlemskap för junior krävs att födelsedatum redovisas.Vid önskemål om medlemskap kan du kontakta.


Sekreterare Håkan Lindqvist 0142-501 03 070-597 78 10 lindqvist09@spray.se
eller
Kassör Marie Engström 070-621 54 41  marie.engstrom65@gmail.com

Eller betala direkt på

 klubbens bankgiro 5205-4376

eller klubbens Swish  nr. 123 592 0590

Bifoga namn och adress

Medlemskort med information om regler för fisket samt våra egna vatten skickas till den som står som betalare av avgiften. (Meddela namn och adress)


 OBSERVERA NYA FISKEREGLER FÖR SJÖN SOMMEN
Vertikalfiske är förbjudet from 1 januari 2013 i Östra Bäckenet gräns färjan.
Endast en laxartad fisk per dygn och medlemskort får tas upp.
OBS! Minimimått röding 60 cm , öring 60 cm.
Fiskeförbud 16 september - 31 december på öring och röding.
Fredningsområden 16 september -31 december se flik fredningsområden.

Läs på Sommens FVO,s hemsida för utförligare information om fisket i Sommen.


© MSFK - 2018

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar