Klubbvatten

MALEXANDERS SFK:s KLUBBVATTEN

I klubbens vatten får fiske ske med de vanligen förekommande redskapen. Under vintertid får dessutom angling ske med högst 10 redskap per kort. Klubbens båtar skall hanteras med varsamhet och vårdas väl. I samtliga sjöar utom Dammstugugölen finns tillgång till båt.

Följande klubbvatten finns för år 2019:

Svarten (del av)     Svartgölen
Malgen (del av)       Hällebosjön

DAMMSTUGUGÖLEN

MSFK arrenderar sedan 1990 sjön Dammstugugölen om ligger c:a 3km öster om Malexander vid Kisavägen. Dammstugugölen är ett så kallat put and take vatten där det finns utplanterad regnbåge. Kring sjön finns sex stycken bryggor att fiska ifrån. Vid parkeringen finns informationstavla, grillplats och ett vindskydd. Normalt är fiskesäsongen från maj till och med september. Under denna period sker fyra till fem isättningar av regnbågar i storleken 0,6 - 1,5kg.

I Dammstugugölen får du använda alternativt ett spinnspö, haspelspö flugspö eller metspö. Ingen form av mäskning är tillåtet.

PRISER

Medlemmar i klubben fiskar gratis i alla vatten, dock ej Dammstugugölen.
Övriga: 50:-/dag 200:-/vecka
Ungdomar tom 15 år fiskar på förälders kort i dennes närvaro.

Priser Dammstugugölen 2019

Dagkort går att köpa under perioden 1/5 – 29/9 2019. Kortet kostar 120:- för medlem ( 160:- för övriga ) Dagkort gäller kl. 06.00 – 24.00. Du får ta upp högts 3 regnbågar. Familjemedlem får fiska på samma kort med ett spö. Fångad fisk räknas in i kvoten på ett dagkort.


Årskort (endast för medlemmar)
Kan endast köpas av medlemmar och gäller hela 2019 med undantag för april månad. Datum för premiärfiske och information läggs ut på bloggen senast två veckor före premiärdag. Kortet kostar 600:- . Endast ett årskort per medlem/familj. Kortet gäller för sammanlagt 20 regnbågar. Dock högst 3 per dag. Årskort säljes enbart genom vår kassör Marie Engström, 070-621 54 41. marie.engstrom65@gmail.com


Tillsynsman och kontaktperson för Dammstugugölen
Göran Edwardsson 0142-500 48. 070-69 64 980
mogo@boxholmmail.se


Var kan jag mer köpa fiskekort?

Malexander: Fem rum och kök, Axet lanthandel, Hönsa lottas, Gjestgivferi Sommarhagen,
Göran Edwardsson 0142-500 48. 070-69 64 980
Kisa: Frendo (f.d. Statoil)
Boxholm: OK/Q8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar