Klubbens aktivitet/tävling 2019

Inbjudan och Information om aktivitet/tävling läggs ut på bloggen veckorna före aktuellt datum.

  3  Februari  Km
10 Februari Distriktstävling Sommen (Inställd p.ga. isbrist)
16 Februari Angeltävling
     Februari Dm Mormyska
23 Februari Sommen runt (Malexander Sfk är arrangör)
30 Mars Årsmöte. Kl 10.00 Föreningshuset Malexander
  1 Maj Vårpremiär. Dammstugugölen
  4 Maj Båtpimpeltävling vår. Start samhället Sommen 09.00-15.00. 10 största abborrar vägs in.
12 Maj Sommengäddan vår C&R. Start Ångbåtsbryggan Malexander. 09.00-16.00
25 Maj Gäddfestival. (längsta gäddan) Start Ångbåtsbryggan.
     (Samtliga klubbar runt sjön har egen startplats och tävlingstid) Samtidigt körs Km i gäddfiske
     sammanlagda  längden på 3 gäddor per båt. 09.00-15.00
23 Juni  Obs! Nytt datum. Spinnfisketävling C&R.12.00- 19.00. Sammanlagda längden på 5    
    gäddor.Varje deltagare är en tävlande.
    Samtidigt körs Km i spinnfiske för medlemmar i Malexander Sfk.
     även där gäller längden på 5 gäddor       
  3 Juli Barnmetetävling. Dammstugugölen. 16.00-18.00
10 Juli Abborretävling från båt. Start Ångbåtsbryggan Malexander 17.00-21.00. 10 största abborrar  
     vägs in per båt. Båtlag.
  6 Oktober Sommenmästerskap i båtpimpel. 09.00-15.00. Samling samhället Sommen 08.00 vid
     båtrampen. 10 största abborrar vägs in per person. Obs! Endast pimpel.
20 Oktober Sommengäddan höst C&R. Start Malexander 09.00-15.00
  9 November Båtpimpeltävling höst. Start samhället Sommen 09.00-14.00. 10 största abborrar vägs   in.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar