fredag 25 mars 2016

C-G Andersson

Hej!
Vår klubbs sekreterare C-G Andersson avtackades idag på årsmötet. Han blev medlem i klubben 1985. Ledamot av styrelsen 1988 och sekreterare 1989.  C-G har alltid skött sitt uppdrag föredömligt och varit den som hållit ordning på oss övriga i styrelsen. Håkan Lindqvist kliver nu in och tar över sekreteraruppdraget. C-G har lovat att vara behjälplig i klubben även i fortsättningen vilket vi klubbmedlemmar är tacksamma för.
 
Henry
 
 

 
 
 C-G Andersson till vänster och vise ordförande Lars Adell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar