torsdag 12 januari 2017

Sportfiskeklubbarnas fångster i Sommen 2016


Sommen


Hej!

Nu är sammanställningen klar för Sportfiskeklubbarnas fångster i Sommen 2016. Se flik under Sidor till höger.
Det som mest sticker ut mot  2014-15 är att gäddfisket har ökat och blivit väldigt populärt. Allt fler fiskar gädda och C&R gäller. Gösfisket var bra under 2016 med en för gösfisket gynnsam sommar.
Röding och öring beståndet i Sommen verkar stabilt med en liten tendens till att öringen ökar. Allt fler väljer att återutsätta röding över 60 cm och detta är positivt. Sammantaget bjuder Sommen på ett riktigt bra fiske.
Tack för alla för insända fångstrapporter som möjliggjort sammanställningen.

Klubbens Km i pimpelfiske dröjer. Det är för närvarande inte ens säker is på små sjöar. Kanhända nästa veckas kyla bidrar till en bättre is framöver. Om nu väderprognosen håller vad den lovat.
Info om Km kommer här på Bloggen.

Henry

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar