fredag 31 mars 2017

Passiva beten

Hej!
Isen är borta och båtfisket har tagit över. Undertecknad har varit på Vättern vid tre tillfällen och testat vad jag kallar passiva beten som omväxling till beten som av egen kraft rör sig bra. Dessa behöver en flasher eller dodger för att fiska bra. Jag började med en 5 mm tjock makrylatplast och sågade ut lämpliga profiler med en längd av 6-11 cm. Borrade hål igenom och lackerade och lade flextejp på sidorna. Kostnad under 3 kr styck. Dessa testades vid en fart av 1,6 knop och tafslängden kortades tills en oregelbunden gång kunde ses på betet. För dodger blev det 30 cm tafs respektive 65 cm för flasher. I med härligheten på nivån 2-15 m och sedan blev det till att se hur Vätterns laxartade fiskar skulle tycka om kombinationen.

De tre turerna gav 21 rödingar och en lax på 8480 gr. Troligen är den östra kanten av sjön ej optimalt för laxen just nu.  De flesta rödingarna bar fortfarande spår av leken i höstas men några blanka sparade jag. Konstigt nog gav en dag av bleke och solsken det bästa fisket. Kanhända att solljuset verkade positivt och att jag dessutom hittade betesfisk lär ha hjälp till. Tendensen att hittar man betesfisk så ökar fångstmöjligheterna gällder även denna vår. Vårfisket på Vättern kan vara en seg historia men med betesfisk på ekolodet finns möjligheter för ett lyckat fiske.

Jag får nog göra några beten till och modifiera dodgerskedarna för att om möjligt få en bredare gång. 
Rent generellt har dodger med bete fördragits av rödingarna. Kanhända flasherns roterande gång är mer lockande för laxen.

Här under kommer lite bilder.

Henry

Dodger över passiva beten under


Dimman lättar
 
 
BlekeRöding och 11 cm beteRöding och Lax  8480 gr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar