torsdag 25 januari 2018

Sportfiskeklubbarnas fångster 2017 i Sommen

Hej!
Här kommer sammanställningen av sportfiskeklubbarnas fångster för 2017. Trenden för detta år är att statistiken visar att öring beståndet klart har ökat gentemot tidigare år. Lyckade lekar har satt sina tydliga spår. Att sommaren var kall påverkade fångsterna av gös negativt. Att det var väldigt svårt att få någon gös att gapa över ett bete var vi flera som fick uppleva. Gäddfisket ökar och allt fler ägnar sig åt detta fiske.. De fem längsta gäddorna blev det C&R på. I spalten till höger under Sportfiskeklubbarnas fångster kan du se statistik för 2014 till 2017. Stort tack för fångstrapporterna.

Henry

Art  Antal  vikt  medelvikt                                

 
Röding                                                    
Upptagna över 60 cm             35                125 975 gr                           3 599 gr
Återutsatta över 60 cm           48
Återutsatta under 60 cm       119

De fem största rödingarna. 
6 475 gr, 5 700 gr återutsatt, 5 510 gr återutsatt, 5 500 gr, 5 350 gr.


Öring
Upptagna över 60 cm                              32 615 gr                            4 659 gr
Återutsatta över 60 cm          26
Återutsatta under 60 cm        22

De fem största öringarna.
10 625 gr återutsatt , 9 340 gr, 6 720 gr återutsatt, 6 400 gr återutsatt, 6 100 gr

Gös
Upptagna över 40 cm           16                      64 380 gr                         4 023 gr
Återutsatta över 40 cm         13
Återutsatta under 40 cm       11

De fem största gösarna. 
7 000 gr återutsatt , 6 100 gr, 5 560 gr, 5 370 gr, 5 050 gr

Gädda
Upptagna över 40 cm           68                  220 500 gr                         3 242 gr
Återutsatta över 40 cm         1175
Återutsatta under 40 cm       53

De fem längsta gäddorna.
117 cm, 116 cm, 108 cm, 107 cm, 104 cm samtliga återutsatta.Abborre upptagna                                    590 150 gr

Lake upptagna                    1                        2 500 gr    

Sik upptagna                       0                      

Ål upptagna                         0       

Vitfisk upptagna                                         7 630 gr
      
 


 
Sommen en sjön decemberdag
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar