måndag 25 september 2017

Dm i båtpimpel på Mycklaflon resultat

Hej!
Smålandsdistriktet anordnade Dm i pimpelfiske igår söndagen den 24 september. Undertecknad och Jan Karlsson åkte till Mycklaflon. Smålandsdistriktet ligger långt före oss Östgötar vad gäller båtpimpel. Jan och jag är ju helt frälsta i båtpimpel så ett medlemskap i Forserum ger möjlighet att vara med på fler båtpimpeltävlingar. Vi är nu ett 10 tal som är medlemmar både i Malexander Sfk och Forserums Sfk och vårt gemensamma intresse är båtpimpel.

19 deltagare fanns på plats. Flera avstod nog då en båtpimpeltävling på sjön förra året gav runt 3 kg i segrarvikt och det var allmänt svårfiskat den gången.
Men ett rykte florerade som sa att isfisket varit bra den sista vintersäsongen.

Sjön Mycklaflon håller Sveriges sydligaste rödingbestånd men med introduktion av nya arter som siklöja ,gärs och nors har rödingen haft det svårt och beståndet befinner sig på gränsen till utrotning.
Arbete görs för att om möjligt återskapa ett livskraftigt bestånd. De rödingar som nu finns i sjön är nog ett resultat av utplanteringar. Sjön har ett väldigt klart vatten och med djup ner mot 40 m.  Detta  gör att rödingen borde kunna överleva i sjön. Kanhända är leken nålsögat som av någon konstig anledning ej verkar fungera.

Om nu rödingen har problem i sjön skulle det visa sig att abborrbeståndet ej har det. Fisket för Jan och mig blev ett letande efter norsabborre. Vi åkte sjön runt och testade branter, djupgrund, åsar och djupdiken i sjön. Ekolodet visade betesfisk i sjön från 8 m ner till 30 m. Vi hittade ett stim med abborre efter en halvtimme och fisket höll cirka 25 min på denna plats. Vi letade vidare och hittad en ansamling med abborre sista halvtimmen. Abborrarna skulle det visa sig spottade nors, kräftor och snorgärs. En tydligen perfekt diet för god tillväxt.

Tävlingens 5 fisketimmar blev för Jan och mig 4 timmars letande och 1 timmes fiske. Men vilken timme!
Vi åkte iland med 36 kg matabborre i båten. Vi hade varit med om ett abborrfiske som vi trodde var omöjligt. Det var många som upplevde att de hade varit med om något osannolikt. Eftersnacket var ett diskuterande om storleken på fisken. Snitttet på fisken låg runt 400 gr. Största abborre fick Erik Albrechtsen på 1 414 gr och det fanns gott om fisk på 500-1000 gr i påsarna.

Resultatlistan ligger på Facebook men här under kommer de 10 bästa resultaten. Alla är ju inte medlemmar i Facebook. Samt bilder från dagen

Henry

19 979 gr  Henry Hermansson
16 172 gr  Jan Karlsson
15 489 gr  Lars-Åke Johansson
11 759 gr  Erik Albrechtsen
11 320 gr  Glenn Juthe Svensson
10 727 gr  Jimmy Åström
  9 680 gr  Björn Karlsson
  8 484 gr  Alexander Björkman
  7 584 gr  Ove Bohm
  5 160 gr  Simon Lago


Lars-Åke, Jan och undertecknad något okoncentrerad 
 
 

Jan berättar i mobilen om sin fångst

Invägning
 

19 979 gr Abborre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar